ülke
kent
öğretim dalı grubu
dil
okul statüsü  
Gdańsk, Polonya

Ekonomi Fakültesi

Wydział Ekonomiczny

dallar grubu: ekonomi ve idari
Wydział Ekonomiczny jest ośrodkiem o pełnych prawach akademickich, posiadającym uprawnienia do nadawania tytułu licencjata, magistra, stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz prowadzenia postępowania w przewodach profesorskich.
…’e geç
Privacy Policy