Gdańsk, Polonya

Wydział Zarządzania

dallar grubu: ekonomi ve idari
Wydział Zarządzania jest jednym z 10 wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i jednym z dwóch wydziałów zlokalizowanych w Sopocie. Prowadzi 3 letnie studia licencjackie oraz 2 letnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe. Łącznie na Wydziale Zarządzania kształci się około 5 tys. studentów, zdobywających nowoczesną wiedzę z zakresu: zarządzania, informatyki, finansów, bankowości i ubezpieczeń, rachunkowości. Plan i program studiów są tak skonstruowane i w taki sposób aktualizowane, aby absolwent Wydziału Zarządzania łączył ogólną wiedzę z różnych dyscyplin ekonomicznych z dobrą znajomością wybranej przez siebie specjalności. Najlepsi studenci mają możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów. Wydział Zarządzania posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego.
…’e geç

İletişim:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji (budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32

Privacy Policy