Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

W skład Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wchodzi pięć wydziałów: najstarszy i z największymi tradycjami - Wydział Teologiczny, a także Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego (dawniej Historii Kościoła), Nauk Społecznych oraz zamiejscowy Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

İletişim:

ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
tel. Polacy 519 323 359
Foreigners: +48 12 88 98 617
Privacy Policy